ห้องพัก

เช็คอิน / 15:00-18:00 ชั่วโมงเช็คอิน / ถึง 10:00 ชั่วโมง * ท่านที่มาถึงหลังเวลา 18:00 นต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า รายละเอียดการติดต่อสามารถพบได้ในใบยืนยันการจอง * ท่านที่มีรอยสักอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่อาบน้ำสาธารณะและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ * บัตรเครดิตจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงการรับประกัน เมื่อชำระค่าโรงแรมจะยอมรับเงินสดเท่านั้น